Gudbrandsdølen Dagningen (GD) og Lillehammer Live inngår samarbeid

Det er en glede å gå ut med nyheten om at distriktets største avis inngår en markedsmessig avtale med festivalen vår.

GD_preview.jpg

 «Lillehammer Live er en type arrangement som byen mangler! 

Festivalen er et breddearrangement som vi virkelig håper skal fenge hos lokalbefolkningen. Det er også positivt at arrangøren har et langsiktig perspektiv i denne satsingen», sier markedssjef i GD, Solveig Sigstadstø. 

Festivalsjef for Lillehammer Live, Tor Kristian Mjelde, er også veldig fornøyd med å få med Gudbrandsdølen Dagningen som partner: 

 «GD er den viktigste avisen i vårt distrikt, så det føles veldig naturlig at vi samarbeider på en festival med målsetning om å bli en viktig bidragsyter for byen og det lokale kulturlivet», sier han.

Følg med i GDs trykte- og digitale medier i tiden frem mot festivalen for å lese spennende nyheter om Lillehammer Live.

Ønsker du og din bedrift å være med på laget? Ta kontakt med Mjelde på tk@lillehammerlive.no..