RETNINGSLINJER FRIVILLIGE

Når får jeg vite om jeg har fått jobb?

 • Når du har fullført registreringen vil vi sende en bekreftelse på nettopp det. I tiden frem mot festivalen vil vi sende ut en lenke til dere frivillige, hvor du kan selv kan huke av de vaktene du ønsker å jobbe, så de passer deg best. 

Hvor mye kommer jeg til å jobbe?

 • Avhengig av hvilket område du ønsker å jobbe på og blir tildelt, foreligger forskjellige tidsplaner.

 • Jobber du på opp- og nedrigg vil du kunne gå på hele festivalen.

 • Jobber du en dag under festivalen vil du få mulighet til å gå på festivalen den andre dagen.

 • Nøyaktig arbeidstid avtales med gruppeleder når du har fått tildelt jobb.

Hva får jeg?

 • Genser/T-skjorte.

 • Mat mens du jobber.

 • Være med å lage sommerens store høydepunkt.

Hva slags krav stiller Lillehammer Live?

 • Alle som jobber skal være edru på jobb, møte opp presist og jobbe alle sine timer.

 • Om du henter festivalpass og ikke møter opp til avtalte timer, blir du fakturert for festivalpass.

 • Du skal si ifra så fort som mulig dersom du ikke kan være med på festivalen.

 • Alle som jobber på festivalen er også festivalens ansikt utad.

 • Frivillige skal ikke snakke med media med mindre det er i samarbeid med festivalens presse og kommunikasjons ansvarlige. Frivillige har taushetsplikt når det kommer tall og opplysninger som blir gitt, relevante til festivalen.

 

1. Alle frivillige plikter å sette seg inn i reglementet før festivalen finner sted

1.2 Avtalens bakgrunn og formål

Avtalen erklærer frivillig arbeidsforhold mellom arrangør og medarbeider, med tilhørende ansvar og rettigheter.

Avtalen skal sikre tilfredsstillende arbeidsforhold for medarbeidere og god arrangementsavvikling for arrangør. 

1.3 Virkeområde

Avtalen gjelder for Lillehammer Live (arrangement) i tidsperioden festivalen finner sted.

1.4 Definisjoner

1.4.1 Arbeidsinstruks beskriver arbeidsoppgaver og -rutiner, samt ansvar og relevant organisasjonsoppbygging med tilhørende ansvarsoversikt.

1.4.2 Vaktliste gir oversikt over arbeidstid og –sted.

1.4.3 Kontaktliste gir oversikt over relevante kontaktpersoner og deres ansvarsområder, med telefon og e-post. 

1.5 Vedlegg/ bakgrunnsdokumenter

Følgende informasjon skal være gitt av arrangør til medarbeider før arbeidsforholdet settes i kraft:

 • vaktliste, arbeidsinstruks, kontaktliste, oversikt over godtgjørelse og retningslinjer for bruk av de ulike typer godtgjørelse, samt program/ kjøreplan for arrangementet.

 

2. ARRANGØRS ANSVAR OG RETTIGHETER

2.1 Arbeidsgiveransvar

Arrangør plikter å besørge godt arbeidsmiljø, og overholde gjeldende regelverk og retningslinjer innen HMS.

Arrangør kan også stilles ansvarlig for utgifter ved skade som resultat av arbeidet, fortrinnsvis ved forsikringsavtale.

Arrangør står ikke ansvarlig for personlige eiendeler under festivalen. Frivillig er selv ansvarlig om personlige eiendeler blir skadd eller ødelagt.

Frivillig er selv ansvarlig for å stille i klær som tåler tenkt arbeid og vær.

2.2 Godtgjørelse

Arrangør forplikter seg til definert godtgjørelse for frivillig arbeid etter vedlagt oversikt og retningslinjer.

                                 

3. MEDARBEIDERS ANSVAR OG RETTIGHETER

3.1 Følge gjeldende lovverk og retningslinjer

Herunder norske lover og arrangørs interne lovverk (spesifisert i arbeidsinstruks).

3.2 Følge fastsatt arbeidsinstruks og vaktliste

Herunder møte presis til arbeidsøktene. Ved gyldig forfall skal ansvarshavende gis beskjed tidligst mulig.

3.3 Være edru i arbeidsøktene

Medarbeider skal ikke innta eller være påvirket av alkohol eller andre rusmidler i arbeidstiden.

3.4 Taushetsplikt

Medarbeider plikter å holde hemmelig det hun/han i forbindelse med arbeidsforholdet og arrangementet for øvrig får vite om noens personlige og/eller forretningsmessige forhold. Uttalelser til pressen skal ikke under noen omstendighet gis på vegne av arrangør.

 

4. SANKSJONER/ OPPHØR AV AVTALEN

4.1. Arrangørs rettigheter
4.1.1 Dersom medarbeider ikke overholder ansvar og rettigheter etter avtalen, forbeholdes arrangør retten til å avslutte arbeidsforholdet, inndra godtgjørelse og eventuelt kreve verdi av benyttet godtgjørelse og/ eller dokumenterte utgifter som følge av kontraktsbrudd tilbakebetalt.

4.2. Medarbeiders rettigheter
Dersom arrangør ikke overholder ansvar og rettigheter etter avtalen, kan arbeidsforholdet avsluttes med øyeblikkelig virkning. Dokumenterte kostnader som følge av kontraktsbrudd kan søkes tilbakebetalt. Erstatningsansvar vil behandles individuelt av oppdragsgiver.